อบรมสร้างสรรค์เพื่อสุขภาวะส่งเสริมการอ่าน

โรงเรียนบ้านเนินสายฝน (แหลมทอง)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระแก้ว เขต 1
เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่องขยายเครือข่ายสร้างสรรค์เพื่อสุขภาวะส่งเสริมการอ่าน
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน
วันที่ 6 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2557

 

SAU1 SAU2 SAU3 SAU4 SAU5 SAU6 SAU7 SAU8 SAU9 SAU10 SAU11 SAU12 SAU13 SAU14 SAU15 SAU16 SAU17 SAU18 SAU19 SAU20 SAU21 SAU22 SAU23 SAU24 SAU25 SAU26 SAU27 SAU28 SAU29 SAU30 SAU31 SAU32 SAU33 SAU34 SAU35 SAU36 SAU37 SAU38

ติดต่อเรา