ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก่งสีเสียดนำคณะครู นักเรียน ทำพิธีถวายราชสดุดีมหาธีรราชเจ้า

113 ครั้งที่เปิดอ่าน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก่งสีเสียด นำคณะครูและนักเรียนทำพิธีถวายราชสดุดีมหาธีรราชเจ้า