ผลการจัดลำดับการแข่งขันทักษะวิชาการ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ(ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก)

ผลการจัดลำดับการแข่งขันทักษะวิชาการ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ(ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1 ได้ลำดับการแข่งขันลำดับที่ 15 และติดตามข่าวงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างต่อเนื่องได้ที่ https://central68.sillapa.net/sp-center/ เอกสารดังแนบ

12345