นิเทศติดตามครูและนักเรียนโรงเรียนซับน้อยและโรงเรียนซับถาวร

วันจันทร์ ที่ 26 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น. นายเรือง จันทพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ได้เดินทางเข้านิเทศติดตามคณะครูและนักเรียน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับคณะครูและนักเรียน รวมทั้งดูงานยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณ โรงเรียนซับน้อย และโรงเรียนซับถาวร อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว


ติดต่อเรา