ผลการแข่งขันกีฬา สพฐ.เกมส์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 (ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)

 

ประกาศผลการแข่งขันกีฬานักเรียน สพฐ.เกมส์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 (รอบคัดเลือกระดับเขตพื้นที่การศึกษา)

รายละเอียดตามประกาศแนบท้ายนี้

ประกาศผลการแข่งขัน ฯ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ติดต่อเรา