ขอความร่วมมือโรงเรียนที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ จำนวน 50 โรงเรียน นำข้อมูลนักเรียนชั้น ป.1 กรอกเข้าระบบ NT Access ระบบจะปิดวันที่ 30 พย. 61

ติดต่อเรา