แจ้งเปลี่ยนเวลาการแข่งขันกีฬาฯ สพฐ.เกมส์ ครั้งที่ 1 (บาสเก็ตบอล)

 

แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการแข่งขันกีฬาฯ สพฐ.เกมส์ ครั้งที่ 1 (บาสเก็ตบอล) ในวันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2561  ณ โรงเรียนวัฒนานคร  อำเภอวัฒนานคร

จากเดิม เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

เปลี่ยนเป็น คู่ที่ 1 เวลา 13.00 น. และ คู่ที่ 2  เวลา 14.00 น.

 

ติดต่อเรา