พิธีถวายราชสดุดี กองลูกเสือโรงเรียนบ้านทุ่งพระ

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนบ้านทุ่งพระ โดยกองลูกเสือโรงเรียนบ้านทุ่งพระ ได้นำผู้กำกับและลูกเสือเนตรนารี ทำพิธีถวายราชสดุดี เนื่องใน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงบำเพ็ญ พระราชกรณียกิจเพื่อพสกนิกรชาวไทยและประเทศชาติ พระองค์ได้ทรงตั้งกองเสือป่าขึ้นเพื่อปลูกฝัง ความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ความเป็นผู้มีระเบียบวินัยและบำเพ็ญตนเป็นประโยชน์ ต่อผู้อื่น จนทำให้กิจการลูกเสือเจริญก้าวหน้าสืบทอดต่อมาถึงทุกวันนี้

ติดต่อเรา