โรงเรียนบ้านวังวน จัดกิจกรรมพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันมหาธีรราชเจ้า

วันศุกร์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ คณะลูกเสือสำรอง และลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนบ้านวังวน
ร่วมพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 (25 พฤศจิกายน)
โดย นายจรินทร์ ถาวรสิน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังวน เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดีฯ วางพวงมาลา และถวายความเคารพ
พระบรมรูปสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า โดยมีลูกเสือสำรอง ลูกเสือ- เนตรนารี และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ร่วมกันถวายราชสดุดี ด้วยบทเพลงราชสดุดี
เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณทรงจัดตั้งกองเสือป่า และทรงเป็นพระบิดาแห่งลูกเสือไทย

ติดต่อเรา