ประชาสัมพันธ์”ชวนกันมาเดิน วิ่ง เพื่อสุขภาพและสร้างบุญ SKTC 2019″

ด้วยวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว ได้จัดทำโครงการ “ชวนกันมาเดิน วิ่ง เพื่อสุขภาพและสร้างบุญ SKTC 2019” เพื่อจัดหาทุนสร้างหอประชุมรวมใจ เพื่อใ่่ช้ประโยชน์ต่อการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมในสถานศึกษา โดยกำหนดจัดกิจกรรมเดิน วิ่งในวันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว โดยสามารถสมัครด้วยตนเอง ณ อาคารอำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว ได้ตั้งแต่วันนี้ – 5มกราคม 2562 หากมีข้อส่งสัยสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดที่หมายเลขโทรศัพท์ 037-261535หรือ เพจ SKTC Mini Marathon 2079

IMG_0002

ติดต่อเรา