เยี่ยมคณะครูและนักเรียน

วันพฤหัสบดี ที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น. นายเรือง จันทพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ได้เดินทางเข้าเยี่ยมคณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านด่าน(ราษฎรบำรุง) และโรงเรียนบ้านลุงพลู อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ติดต่อเรา