การจัดประกอบพิธี “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2561

การจัดประกอบพิธี “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2561

ณ โรงเรียนบ้านวังแดง อ.วังน้ำเย็น  จังหวัดสระแก้ว

 

Message us