โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

โรงเรียนบ้านท่าช้าง  ได้จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้ม ตามโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ปีการศึกษา 2557

IMG_8845
IMG_8839

IMG_8836

IMG_8855
IMG_8880
IMG_8859

IMG_8853

IMG_8862

IMG_8864

IMG_8873

IMG_8990

IMG_8904

IMG_8909

IMG_8923

IMG_8933

IMG_8938

IMG_8950

ติดต่อเรา