ทำบุญกฐินของโรงเรียนบ้านแก่งสีเสียด ณ วัดแก่งสีเสียด นำโดยผอ.ขวัญวรา พิชญชานันท์ นักเรียน คณะครู

ผอ.ขวัญวรา นำนักเรียน คณะครูทำบุญกฐิน ณ วัดแก่งสีเสียด

 

ติดต่อเรา