เยี่ยมครูและนักเรียน

วันอังคาร ที่ 20 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น. นายเรือง จันทพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ได้เดินทางเข้าเยี่ยมคณะครูและนักเรียน โรงเรียนเขาข่า และโรงเรียนธรรมายานประยุต อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ติดต่อเรา