แจ้งกำหนดการแข่งขันกีฬา สพฐ.เกมส์ ครั้งที่ 1 ระดับจังหวัด

กำหนดการแข่งขันกีฬานักเรียน สพฐ.เกมส์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 ระดับจังหวัด มีกำหนดแข่งขันฯ ระหว่างวันที่ 24 – 25 พฤศจิกายน 2561

ทีมโรงเรียนที่ได้เป็นตัวแทน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ขอให้เข้าร่วมการแข่งขันฯ ระดับจังหวัด  รายละเอียดตามตารางและสถานที่ที่แนบท้ายนี้

ทั้งนี้ รายชื่อทีมโรงเรียนที่เข้าแข่งขัน  จะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป

กำหนดการแข่งขันฯ ระดับจังหวัด

ติดต่อเรา