แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดแข่งขันกีฬานักเรียน สพฐ.เกมส์ ครั้งที่ 1 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

แจ้งประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดแข่งขันกีฬานักเรียน สพฐ. เกมส์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

รายละเอียดเอกสารแนบท้ายนี้

1.ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการฯ

2.หนังสือแจ้งโรงเรียนในสังกัด

3.หนังสือแจ้งโรงเรียนต่างสังกัด

ติดต่อเรา