ขอเรียนเชิญร่วมรดน้ำศพ คุณแม่ทวีศรี  พลาหาญ มารดาของคุณครูพชรพร บุญสมนึก ครู โรงเรียนบ้านทุ่งพระ

โรงเรียนบ้านทุ่งพระขอแสดงความเสียใจกับคุณครูพชรพร  บุญสมนึก ข้าราชการครู โรงเรียนบ้านทุ่งพระ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ ที่สูญเสียมารดาคือคุณแม่ทวีศรี พลาหาญ  เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 กำหนดรดน้ำศพวันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 เวลา 15.00 น. ณ วัดท่าเกษม ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว ตั้งศพบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม ตั้งแต่วันที่ 17- 21พฤศจิกายน 2561 เวลา 20.00 น. และกำหนดพิธีณาปนกิจศพ ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 16.00 น.

จึงขอเรียนเชิญท่านที่เคารพ ร่วมรดน้ำศพ และฟังพระสวดอภิธรรม ตามวัน เวลา ข้างต้น

ติดต่อเรา