แจ้งตารางการแข่งขันกีฬา สพฐ.เกมส์ ครั้งที่ 1 รอบคัดเลือกระดับเขตพื้นที่

 

ตารางรายชื่อทีมโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ( รายชื่อแข่งขันทุกประเภท) ตามเอกสารแนบท้าย

ตารางการแข่งขันฯ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ตามเอกสารแนบท้าย

ตารางการแข่งขันฯ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ตามเอกสารแนบท้าย

 

ติดต่อเรา