ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 2/2561

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 นายประจวบ พูนอาด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนเพื่อมอบเงินตามโครงการเรียนฟรีอย่างมีคุณภาพในส่วนของค่าอุปกรณ์การเรียนให้กับนักเรียนและผู้ปกครอง

ถนอมจิตร พอใจ  รายงาน

ติดต่อเรา