ประชุมผู้ปกครอง

            เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 นำโดยนายเพลิน พิทักษ์สงคราม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังแดง

       จัดประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่2 ประจำปีการศึกษา2561  ณ โรงเรียนบ้านวังแดง อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว

 

ติดต่อ สพป.สก.1