ใบรายชื่อนักกีฬาและแผงทะเบียนรูปนักกีฬา/ผู้ฝึกสอน/เจ้าหน้าที่ (กีฬา สพฐ. เกมส์)

แจ้งโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมการแข่งขันฯ  ขอให้เตรียมจัดทำใบรายชื่อนักกีฬา แผงทะเบียนรูปนักกีฬา/ผู้ฝึกสอน/เจ้าหน้าที่ และหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบการแข่งขันกีฬาฯ ของแต่ละประเภท  โดยให้จัดส่งใบรายชื่อในวันแข่งขันฯ รอบคัดเลือกระดับเขตพื้นที่  ระหว่างวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2561  ทั้งนี้ สนามที่ใช้แข่งขันและตารางการแข่งขัน  จะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป

รายละเอียดตามลิงค์ด้านล่างนี้

https://drive.google.com/drive/folders/1CZurcSW-4aQPpdD8IaW1PTQwzxosWVr6

ติดต่อ สพป.สก.1