ปิดรับสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา สพฐ. เกมส์ (ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)

สพป.สระแก้ว เขต 1 ขอแจ้งโรงเรียน ในเขตอำเภอเมืองสระแก้ว อำเภอเขาฉกรรจ์ อำเภอวังน้ำเย็น อำเภอวังสมบูรณ์ อำเภอคลองหาด (ทุกสังกัด)

ขณะนี้ ปิดรับสมัคร เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา สพฐ. เกมส์    และขอให้โรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมการแข่งขันฯ ติดตามการแจ้งกำหนดการแข่งขัน และสนามที่ใช้แข่งขันฯ  ผ่านทางเว็บไซต์ สพป.สระแก้ว เขต 1

ติดต่อเรา