ขอเชิญร่วมทำความดี “บริจาคโลหิต ยิ่งให้ยิ่งได้” ครั้งที่ 29

บริษัท โตโยต้าสระแก้ว ร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้วและเหล่ากาชาดสระแก้ว จัดกิจกรรม “บริจาคโลหิต ยิ่งให้ยิ่งได้” ครั้งที่ 29 ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมบริจาคโลหิต เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่รอการรักษาและผู้ป่วยที่ต้องการเลือดในยามฉุกเฉิน กำหนดวันขอรับบริจาคโลหิต ดังนี้

– วันพุธ ที่ 26 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น.-15.00 น. ที่โตโยต้าสาขาวังน้ำเย็นสระแก้ว

– วันพฤหัสบดี ที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น.-15.00 น. ที่โตโยต้าสาขาใหญ่ สระแก้ว

– วันศุกร์ ที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น.-15.00 น. ที่โตโยต้าสาขาอรํญประเทศ สระแก้ว

 

ติดต่อ : กนกอร เดชฤทธิ์เก่งกล้า 083-5872250

ติดต่อเรา