ประชาสัมพันธ์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)

แจ้งโรงเรียนที่ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 68 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) กิจกรรม Crossword ระดับประถมศึกษา เตรียมอุปกรณ์มาในวันแข่งขัน ดังนี้
1. กระดาน Crossword ขนาด 11 × 11 ช่อง เบี้ย 52 ตัว (ต้องเป็นเบี้ยชุดเดียวกัน)และทำเครื่องหมายสัญลักษณ์ไว้ที่กระดาน แร็ค ถุงเบี้ย ให้เรียบร้อย
2. นาฬิกาจับเวลาใช้ในการแข่งขันแบบเปลี่ยนสลับ(Switch Toggle) โดยใช้ สมาร์ทโฟน หรือ แท็บเล็ต พีซี ระบบ Andriod ที่ Download Application “Chess clock” และตั้งเวลาแบบ 22 นาทีมาพร้อมด้วย (ถ้าเวลาเกินจะติดลบอัตโนมัติ) และทำเครื่องหมายสัญลักษณ์ไว้ให้เรียบร้อย

ติดต่อเรา