การปฐมนิเทศครูผู้ช่วย

วันพุธ ที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 น. นายเรือง จันทพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นประธานเปิดการปฐมนิเทศครูผู้ช่วย ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

ติดต่อเรา