ประชาสัมพันธ์การประกาศผลคะแนนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68

เรียน ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด ทุกแห่ง…เรื่องการประกาศผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ขณะนี้อยู่ระหว่างการกรอกข้อมูลและตรวจสอบความถูกต้องของคะแนน และข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ อย่างละเอียด โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จะทยอยประกาศผล เมื่อได้ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว เพื่อมิให้มีความผิดพลาด จึงขอความร่วมมือแจ้งคณะครูทราบ และให้รอการประกาศผลอย่างเป็นทางการในระบบ

ติดต่อ สพป.สก.1