รายละเอียดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 68 สนามโรงเรียนบ้านหนองเตียน (กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)

โรงเรียนบ้านหนองเตียน เป็นสนามแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 68 กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป (มีอาหารจำหน่าย)

แผนผังโรงเรียนหนองเตียนสาระสังคม ปี 61 ครั้งที่ 68