การรับสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา “สพฐ. เกมส์” ครั้งที่ 1 ปี 2561

ตามที่ สพป.สระแก้ว เขต 1 ได้มีหนังสือแจ้งประชาสัมพันธ์รับสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา “สพฐ. เกมส์” ครั้งที่ 1 ปี 2561

โรงเรียนสามารถแจ้งความประสงค์สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน โดยส่งแบบสมัครได้ทาง เมล์ : [email protected] หรือ

[email protected]  ภายในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2561  ทั้งนี้  กำหนดการและสนามที่ที่ใช้แข่งขันฯ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

แบบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันฯ

1. ระเบียบการแข่งขันฟุตบอล ชาย

2. ระเบียบการแข่งขันวอลเลย์บอล

3.ระเบียบการแข่งขันฟุตซอล ชาย

4. ระเบียบการแข่งขันเซปักตะกร้อ

5. ระเบียบการแข่งขันบาสเกตบอล

ติดต่อเรา