ส่งแบบทดสอบ Pretest ปีการศึกษา 2561

แจ้งโรงเรียนในสังกัด Download แบบทดสอบ Pretest O-NET ปีการศึกษา 2561 พร้อมกระดาษคำตอบ และแบบกรอกคะแนน ได้จาก

 

Link :  goo.gl/HeXGzW

ที่แจ้ง สพป.สระแก้ว เขต 1 จะส่งเฉลยให้ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เวลา 16.00 น. และให้โรงเรียนดำเนินการตรวจและบันทึกคะแนนส่งภายในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561

 

ติดต่อเรา