การแข่งขันกีฬา “สพฐ. เกมส์” ครั้งที่ 1 ปี 2561

รายละเอียด สพฐ. เกมส์ และระเบียบการแข่งขันกีฬาแต่ละประเภท (เอกสารแนบ)

1.ฟุตบอลชาย 3 รุ่น (อายุไม่เกิน 12 ปี / อา่ยุไม่เกิน 15 ปี /อายุไม่เกิน 18 ปี)

2.วอลเลย์บอล (ชาย-หญิง) อายุไม่เกิน 12 ปี / อา่ยุไม่เกิน 15 ปี /อายุไม่เกิน 18 ปี

3.ฟุตซอลชาย (อายุไม่เกิน 12 ปี / อา่ยุไม่เกิน 15 ปี /อายุไม่เกิน 18 ปี)

4.เซปักตะกร้อ (ชาย-หญิง) อายุไม่เกิน 12 ปี / อา่ยุไม่เกิน 15 ปี /อายุไม่เกิน 18 ปี

5.บาสเกตบอล (ชาย-หญิง) อายุไม่เกิน 12 ปี / อา่ยุไม่เกิน 15 ปี /อายุไม่เกิน 18 ปี

6.คียะมวยไทย

ทั้งนี้ สามารถติดตามข่าวสาร ความเคลื่อนไหวการจัดแข่งขันฯ ตลอดจนการรับสมัคร / กำหนดการแข่งขันฯ ระดับเขต-ระดับจังหวัด

ผ่านทางเว็บไซต์ สพป.สระแก้ว เขต 1

ติดต่อเรา