การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนจุดเน้นที่ 5

วันจันทร์ ที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น. นายเรือง จันทพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนจุดเน้นที่ 5 ด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1


ติดต่อเรา