การประชุมชี้แจงการยกระดับผลการสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

วันจันทร์ ที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. นายเรือง จันทพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นประธานการประชุมชี้แจงการยกระดับผลการสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1


ติดต่อเรา