เอกสารการเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขั้น/ครูผู้ฝึกสอน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 (ระดับเขตพื้นที่การศึกาษา)

เอกสารการเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขั้น/ครูผู้ฝึกสอน สามารถนำเอกสารเปลี่ยนตัวมายืนต่อกรรมการที่ตัดสินกิจกรรมนั้นๆในวันที่แข่งขัน เอกสารดังแนบ

change

ติดต่อเรา