ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 (สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

แจ้งการส่งผลงานภาพยนต์สั้น ระดับชั้น ป.1-6 และ ม.1-3 สามารถส่งผลงานได้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

(ก่อนเวลา 08.30 น.)

ติดต่อเรา