ปฐมนิเทศและรับสื่อโครงการฟื้นฟูธรรมโลกประจำปี 2557 (รอบ 2)

ตามที่โครงการฟื้นฟูศีลธรรม ได้จัดพิธีปฐมนิเทศโครงการฯ ประจำปีการศึกษา 2557 พร้อมกับรับสื่อนวัตกรรมฟื้นฟูศีลธรรมโลกขึ้น ในวันเสาร์ที่ 21 ที่ผ่านมานั้น

เนื่องจากมีสถานศึกษาติดภารกิจไม่สามารถมาร่วมงานดังกล่าวได้ คณะกรรมการฯ จึงได้จัดปฐมนิเทศและรับสื่อโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก ประจำปี 2557 (รอบ 2) ขึ้ิน ในวันพุธที่ 9 กรกฎาคม 2557 เวลา 9.00 – 11.30 ณ ห้องประชุมมรกต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 รายชื่อโรงเรียนที่ต้องรับสื่อโครงการ รอบที่ 2  จำนวน 8 โรงเรียน คือ

1. โรงเรียนบ้านพระเพลิง 2.โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์  3.โรงเรียนบ้านเขาตาง้อก  4.โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง  5.โรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว 6.โรงเรียนบ้านมหาเจริญ  7.โรงเรียนบ้านหนองปรือ  8.โรงเรียนบ้านเขาแหลม

สิ่งที่ส่งมาด้วย IMG_0004

ติดต่อ สพป.สก.1