สพป.สระแก้ว เขต ๑ คัดเลือกโรงเรียน/นักเรียนคุณธรรม

นายเรือง จันทพันธ์ รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานคณะกรรมการการคัดเลือกโรงเรียนและนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปี ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ โดยธนาคารออมสินร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งโรงเรียนที่เป็นตัวแทนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ ในการสมัครเพื่อเข้ารับคัดเลือกโรงเรียนดีเด่นฯ คือโรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน และโรงเรียนที่สมัครคัดเลือกนักเรียนดีเด่นฯ คือโรงเรียนอนุบาลคลองหาดโดยมีเด็กหญิงพิมพ์อัปสร ม่วงน้อยเจริญ เป็นตัวแทน

IMG_0645 IMG_0650 IMG_0658 IMG_0665 IMG_0666 IMG_0678 IMG_0685 IMG_0700 IMG_0704 IMG_0706 IMG_0707 IMG_0715

งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช นิสังกาศ กำกับ

วุฒิศักดิ์ พรหมคช ดูแล ตรวจสอบ

พีระพงษ์ ไชยทองศรี ควบคุม

ศักดิ์ชัย บรรณสาร อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา