เข้าค่ายภาษาอังกฤษ

เข้าค่ายภาษาอังกฤษ
โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ ได้จัดกิจกรรมการเข้าค่ายภาษาอังกฤษระหว่างวันที่ 5-22 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านคลองใหญ่  ซึ่งพิธีเปิดจะจัดในวันเสาร์ที่ 5 กรกฎาคม 2557

0000

000

00

ติดต่อเรา