ขอเชิงประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคลังข้อสอบ

สพป.สระแก้วเขต 1 จะดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคลังข้อสอบ ในวันที่ 18-19 กรกฏาคม 2557 ณ ห้องประชุมดอกแก้ว จึงให้ผู้มีคำสั่งดังแนบเข้าร่วมประชุมตามวันเวลาดังกล่าว

ติดต่อเรา