ประกาศหยุดเรียนเป็นเวลา 3 วัน

 

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลุงพลู ประกาศหยุดเรียนเป็นเวลา 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 8 – 10 กรกฎาคม 2557  เนื่องจากโรงเรียนบ้านลุงพลูมีนักเรียน จำนวน 5 คน เป็นโรค  มือ เท้า  ปาก 

ผู้บริหารโรงเรียนจึงขอประกาศหยุดเรียน เพื่อป้องกันการระบาดของโรคมือ เท้า ปาก

 

ติดต่อ สพป.สก.1