การกรองข้อมูลทางไกลผ่านดาวเทีนม

ตามที่ สพป.สระแก้ว เขต 1 ได้จัดประชุมชี้แจงการกรอกข้อมูลทางไกลผ่านดาวเทียม ในวันที่ 3  กรกฎาคม  2557 เวลา 13.30  น. ณ ห้องประชุมดอกแก้ว โดยให้โรงเรียน

กรอกข้อมูลทางไกลผ่านดาวเทียมให้แล้วเสร็จในวันที่ 5 กรกฎาคม 2557  นั้น  และขณะนี้มีโรงเรียนที่ยังไม่ได้ดำเนินการกรอกข้อมูล ( ตรวจสอบยอดเวลา 09.25 น.)

คือ

1. โรงเรียนบ้านเทศมงคล

2.โรงเรียนบ้านสี่แยก

3.โรงเรียนบ้านดอนดินแดง

4.โรงเรียนบ้านท่าตาสี

5.โรงเรียนบ้านคลองสำอางค์

6.โรงเรียนบ้านท่าผักชี

7.โรงเรียนบ้านพรสวรรค์(เขาฉกรรจ์)

8.โรงเรียนวังศรีทอง

รองฯเรือง  จันทพันธ์

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1  (ผู้ติดตาม )

 

ติดต่อเรา