ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (11 ตุลาคม 2561)

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กำหนดจัดในวันที่ 3-25 พฤศจิกายน 2561 โดยจะดำเนินการประชุมคณะกรรมการตัดสินในวันที่ 30-31 ตุลาคม 2561 โดยรายชื่อคณะกรรมการตัดสินจะแจ้งให้ทราบต่อไป จึงขอให้โรงเรียนติดตามความเคลื่อนไหวงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับเขตพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

ติดต่อ สพป.สก.1