ประชาสัมพันธ์กำหนดการจัดงานแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 (ระดับเขตพื้นที่)

ระดับเขตพื้นที่
  ♦ เปิดลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่ 26 ก.ย. – 8 ต.ค. 2561
   ♦ ปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู  8 ต.ค. 2561
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อและขอแก้ไขในระบบ 9-16 ต.ค. 2561
   ♦ เปิดให้พิมพ์บัตรประจำตัว นักเรียน/ครู  22 ต.ค. 2561
   ♦ จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ 28 ต.ค.-20 พ.ย. 2561
   ♦ ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่ หลังจบการแข่งขัน
   ♦ พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน 20 พ.ย. 2561เป็นต้นไป
Message us