ประชาสัมพันธ์กำหนดการจัดงานแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 (ระดับเขตพื้นที่)

ระดับเขตพื้นที่
  ♦ เปิดลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่26 ก.ย. – 8 ต.ค. 2561
   ♦ ปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู 8 ต.ค. 2561
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อและขอแก้ไขในระบบ9-16 ต.ค. 2561
   ♦ เปิดให้พิมพ์บัตรประจำตัว นักเรียน/ครู 22 ต.ค. 2561
   ♦ จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่28 ต.ค.-20 พ.ย. 2561
   ♦ ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่หลังจบการแข่งขัน
   ♦ พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน20 พ.ย. 2561เป็นต้นไป
ติดต่อเรา