ประชุมเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอเขาฉกรรจ์

วันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายเรือง จันทพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดการขยายผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษารูปแบบแนวทางการประเมินแนวใหม่และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการสึกษา พ.ศ. 2561 เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอเขาฉกรรจ์ ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1


ติดต่อเรา