แนวทางการอนุมัติให้ซื้อแบบพิมพ์ ลส.19 ใบเสร็จรับเงินค่าบำรุงลูกเสือ

      แจ้งกองลูกเสือโรงเรียนในสังกัด  เรื่อง แนวทางการขออนุมัติให้ซื้อแบบพิมพ์ ลส.19 ใบเสร็จรับเงินค่าบำรุงลูกเสือ ตามประกาศสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 

      กองลูกเสือโรงเรียนที่ขึ้นตรงกับสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 1  สามารถขออนุมัติซื้อแบบพิมพ์ ลส.19 ใบเสร็จรับเงินค่าบำรุงลูกเสือ  โดยกรอกข้อมูลใน แบบ บส. 1 และส่งมาที่ สพป.สระแก้ว เขต 1  เพื่อดำเนินการอนุมัติ  ทั้งนี้  เมื่อได้รับแบบ บส.1 อ. แล้ว โรงเรียนดำเนินการติดต่อขอซื้อแบบพิมพ์ ลส.19 ได้ที่ ร้านค้าขององค์การค้าของ สกสค. สาขา สนามกีฬาแห่งชาติ กรุงเทพฯ (สนามศุภชลาศัย)

    รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

    – ศธ 04153/ว 2684 ลงวันที่ 26 กันยายน 2561 

    – แนวทางการอนุมัติให้ซื้อแบบพิมพ์ ลส.19 ใบเสร็จรับเงินค่าบำรุงลูกเสือ

ติดต่อเรา