พิธีเปิดงาน “ครูดีมีผลงาน ครูอนุบาล 4.0”

วันจันทร์ ที่ 8 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายเรือง จันทพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดงาน “ครูดีมีผลงาน ครูอนุบาล 4.0” ของข้าราชการครูปละบุคลากรทางการศึกษา ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ในระดับโรงเรียน ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว

ติดต่อเรา