แจ้งรายชื่อคนเกษียณ ประจำปี 2561 ที่ยังไม่ได้มารับใบเกียรติบัตรในงานเกษียณ

แจ้งรายชื่อผู้เกษียณ ประจำปี 2561 ที่ยังไม่ได้มารับใบเกียรติบัตรในงานเกษียณ มีรายชื่อดังต่อไปนี้

1.นางแสนศรี  ชาวกันหา

2.นางสัญญลักษณ์  ปรัชญาเมธา

3.นายวิมล  จันทนากร

4.นายจำเริญ  มณเทวินทร์

5.นายบุญรอด  ขันชะลี

ขอให้ผู้มีรายชื่อดังต่อไปนี้มารับใบเกียรติบัตรได้ที่ กลุ่มอำนวยการ/สพป.สระแก้ว เขต 1 

ติดต่อเรา