รณรงค์กำจัดยุงลาย

วันที่ 27 กันยายน 2561

โรงเรียนบ้านคลองสำอางค์เดินรณรงค์การป้องกันโรคไข้เลือดออก ในหมู่บ้านคลองสำอางค์

มีการแจกแผ่นพับและถือป้ายให้ความรู้แก่ชาวบ้าน เพื่อให้ทุกร่วมมือกันทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

แหล่งที่มา : https://www.facebook.com/ksa.klongsamang

Latest posts by โรงเรียนบ้านคลองสำอางค์ (see all)
ติดต่อเรา