รับโล่รางวัลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่จัดกิจกรรมลูกเสือดีเด่น ระดับดี ประจำปีงบประมาณ 2561

วันอังคาร ที่ 25 กันยายน 2561 ท่านดร.บัญญัติ เพ็ญจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เข้ารับโล่รางวัลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่จัดกิจกรรมลูกเสือดีเด่น ระดับดี ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี จังหวัดนครปฐม

ติดต่อเรา