การสำรวจข้อมูลสถานศึกษาที่นำหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาดไปใช้ในการเรียนการสอน

     แจ้งให้โรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง  กรอกข้อมูลแบบสำรวจสถานศึกษาที่นำหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาดไปใช้ในการเรียนการสอน โดยเข้าไปกรอกข้อมูลในระบบCloud Computing ตามลิงค์นี้ https://goo.gl/Sf2tDS ภายในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ เพื่อสรุปข้อมูลส่งให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ต่อไป

คลิกกรอกแบบสำรวจฯ ได้ที่นี่ https://goo.gl/Sf2tDS

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ติดต่อเรา